Turn og trampett

Lekepartiet har to grupper, en for 3 og 4 åringer og en for 5 og 6 åringer.

Trening for lekepartiet er annen hver mandag kl 17:00 – 17:45 (se kalender for hallen).

Begge gruppene trener på samme tid.

Lekepartiet starter opp etter fotball sesongen og slutter rett før fotball sesongen start opp igjen.

 

 

Trampett blir delt opp i to grupper dette året (2. – 3. kl.) og (4. – 5. kl. evt 6. kl)

Treningen for trampett er tenkt å være på onsdager fra kl 17.00 – 18.00 for 2. – 3. klasse og kl 18.00 – 19.00 for kl 4. – 5. klasse.

Trampett start opp i september måned og slutter av på våren en gang.