Treningsrom i Dirdalhallen

 

Send betaling til kontonr 3280 30 35260, ingen nøkler åpnes før betaling er registrert og kvittering sendt til diltrening@gmail.com. Kvittering må merkes med navn og type abonnement i treningsrommet.

Problemer eller har du spørsmål? Ta kontakt med Kenneth Gilje (907 28 107).

Litt info om bruken:

En kan trene i treningsrommet fra dagen det er fyllt 13 år.

13 – 15 åringer går under foreldrene sitt abonnement (1 stk per 1 stk foreldre) og foreldrene må være med når de skal trene.

16 – 18 åringene går også under foreldrene sitt abonnement (1 stk per 1 stk foreldre), men de må ha med seg en over 18 år når de skal trene (trenger ikke være foreldrene).

Når en har fått nøkkelkortet og betalt måned, halv år eller 1 års abonnement er i utgangspunktet bruken ubegrenset.

Treningsrommet er aldri stengt for den som har abonnement.

NB merk barn under 13 år har ikke adgang til treningsrommet. Fra 1. oktober vil vi ta kontroller på at dette overholdes. Gjentatte brudd på dette føre til at nøkkelkortet blir  slettes.

Nye gjeldene regler for bruk av treningsrommet (per 03.06.16) ligger ned på denne siden.

Ønsker dere dispensasjon for at deres ungdom (mellom 16 og 18 år) skal kunne trene alene i treningsrommet print ut «Trening på eget ansvar i treningsrommet», få minimum 1 av foreldrene å skriv under og lever/send til diltrening@gmail.com

Litt info om priser:

Fra 1. mars 2020 gjelder disse prisene.

Priser treningsrom Dirdalhallen
Tidsrom 1 år 1/2 år 1 måned
Ikkje medlem 3300 2000  350
Støttemedlem 3000 1800  350
Aktiv 2500 1500  350
Aktiv og arbeider på GiljeTre eller Øvstebø Eiendom 2250 1300  350
Ikkje medlem og arbeider på GiljeTre eller Øvstebø Eiendom 2700 1620  350
Trener 1500 900  350
Utflytta 700  350

Så har vi et spesialtilbud rettet mot «utvandret dalafolk» som kommer hjem i ferier og slikt.

De aktuelle kan betale kr 700 pr. år og bruke treningsrommet når de er hjemme i dalen.

Alle som er med i styret i Dirdalhallen eller Dirdal Idrettslag trener gratis i treningsrommet.

Alle oppmenn/damer, trener eller lagledere får 50% rabatt på alle abonnement i treningsrommet.  

 

 

 

 

Regler for bruk av treningsrommet

Trening på eget ansvar i treningsrommet