Styret

Styremedlemmer med oppgavefordeling

Roller Navn Andre roller
Formann Sturla Gilje Web og skjermer i hallen, lag og utstyr fotball, treningsrom, baneansvarlig
Kasserer Kjell Terje Gilje
Sekretær Kenneth Gilje Administrasjon av epostkonto og treningsrom
Nestleder Karen Helene Øvstebø Koordinering aldersbestemte lag
Styremedlem Anne Jorunn Aanestad Innkjøp og utleie klubbhus
Styremedlem Mam Frafjord  Baneansvarlig, sponsoransvarlig,
Styremedlem Lucjan Kufel  Politiattester, Koordinering aldersbestemt fotball
Styremedlem Tina Hansen Espeland Koordinering treningstider i Dirdalhallen, Turn og trampett ansvarlig