Styret

Styremedlemmer med oppgavefordeling

Roller Navn Andre roller
Formann Sturla Gilje Web og skjermer i hallen, utstyransvarlig fotball, treningsrom, baneansvarlig
Kasserer Kjell Terje Gilje
Sekretær Kenneth Gilje Administrasjon av epostkonto og treningsrom
Nestleder Kathrine S. Gotliebsen Innkjøp og utleie klubbhus
Styremedlem Ingunn Molaug Innkjøp og utleie klubbhus
Styremedlem Karianne Gilje Baneansvarlig,
Styremedlem Lucjan Kufel Koordinering aldersbestemt fotball, utstyransvarlig(hallen)
Styremedlem Marius Antonsen Koordinering treningstider i Dirdalhallen, Politiattester