Styret

Styremedlemmer med oppgavefordeling

Roller Navn Andre roller
Formann Sturla Gilje Utstyransvarlig fotball, treningsrom, baneansvarlig
Kasserer Kjell Terje Gilje Økonomiansvarlig
Sekretær Kenneth Gilje Administrasjon av epostkonto og treningsrom
Nestleder Marius Antonsen Politiattester, Koordinering treningstider i Dirdalhallen
Styremedlem Petter Brattebø Innkjøp og utleie klubbhus
Styremedlem Karianne Gilje Baneansvarlig, Koordinering aldersbestemt fotball
Styremedlem Jofrid Aasland Innkjøp og utleie klubbhus, Web
Styremedlem Pål Ravndal Koordinering aldersbestemt fotball