Adelskalender ski

Siste oppdatering 13.03.2018

 

Navn                                             Sesilåmi         Stavløpet

Karles Gilje                                            32                       25

Magnar Gilje                                         32                       17

Kjell Terje Gilje                                    31                        33

Arne Bård Gilje                                    22                        32

Ivar Nødland                                        14                        15

Gunnar Morsund                                 12                         6

Jon Håkon Østhus                               11                         10

Alf Kåre Eggebø                                    11                          6

Arnfred Gilje                                          10                         2

Kurt Harald Gilje                                  9                           7

Alf Birger Gilje                                       9                           6

Thorbjørn H. Gilje                                8                           9

Steinar Veen                                           8                           10

Thor Andre Gilje                                   7                           4

Torden Gilje                                           6                           3

Torfinn Gilje                                          6                           2

Daniel Gilje                                            6                           1

Willy Steinskog                                     6                           0

Tom Maudal                                          5                           12

Per Inge Espedal                                  5                          2

John Olav Minde                                 5                           0

Geir Helge Sirekrok                            5                           6

Arne Frafjord                                      5                             0

Sissel Østebø                                        4                           4

Guro Maudal                                        4                           3

Herbjørn Gilje                                      4                            2

Asle Jakobsen                                      4                            2

Kurt Kleppa                                         4                             0

Geir Magne Lima                               4                             0

Ivan Veen                                            3                            4

Tor Inge Espeland                            3                             2

Randi Maudal                                   3                             2

Mathias Nødland                             3                             3

Odd Terje Sirekrok                          3                             1

Odd Helge Byrkjedal                      3                             0

Asbjørn Hjørnevik                          3                             0

Maurits Nødland                            3                             0

Svein Nødland                                3                             0

Ole Gilje                                           2                             2

Kåre Steinbru                                 2                             1

Ingve Gilje                                       2                             0

Tom Kenneth Gilje                        2                             0

Alice Øvstebø                                 2                              0

David Frafjord                               1                              2

Leif Inge Nødland                         1                              2

Terje Nødland                               1                              1

Ole Todnem                                  1                              1

Odd Kåre Brattebø                      1                              0

Kathrine Eggebø                         1                              0

Oddvin Emmerhoff                    1                              0

Gjermund Frøland                     1                              0

Anette Gilje                                  1                             0

Heidi Gilje                                    1                             0

Siri Solheim Gilje                       1                              0

Simon Heredsvela                      1                             0

Frode Slyngstad                          1                             0

Håvard Solheim                         1                             0

Kjell Børge Steinskog                1                             0

Sindre Øvstebø Thomsen         1                             0

Per Ødegård                                1                             0

Glenn Bjarne Dirdal                  0                            1

Kim Morgan Gilja                      0                            1

Alexander Gilje                           0                            1

Kåre Gilje                                     0                            1

Øystein Gilje                                0                            1

Tor Arne Gilje                             0                            1

Birger Gilje                                  0                           1