Påmelding fotballsesongen 2021

 

Det er klart for påmelding til neste års fotballsesong. Frist for påmelding er 20. januar (NB! for ungdommer 10. januar). Det viser seg alltid at det er mangel på lagledere og trenere. Vær derfor vennlig å si fra dersom du kan bidra med et eller annet. Det gjør jobben for oss som sitter i styret mye enklere. Dersom flere melder seg, er det fullt mulig å dele på oppgaver, slik at arbeidsoppgavene blir færre. Om du ikke ser syn på å trene ungene hver uke, men ser at det kan la seg gjøre om du slipper unna med annen hvar uke, skriver du det i det nederste tekstfeltet. Dere må dessverre ta dere tid til å fylle ut flere skjema om dere vil melde på flere søsken.

Ønsker dere å være trener, men føler dere mangler kunnskap eller er usikker på hvordan dere organisere treing for barn; skriv da også dette inn i det nederste tekstfeltet at dere ønsker trenerkurs/aktivitetslederkurs (tekstfeltet kommer frem dersom dere hykker av at dere kan påta dere lederansvar).

Idrettslaget er avhengig av dugnadsinnsats fra foreldre. Dersom dere melder barna deres på en aktivitet, sier dere samtidig ja til å delta på dugnader.