Påmelding Nordsjørittet 2014

Mellom 15 og 20 medlemmer stiller opp i Nordsjørittet hvert år. Idrettslaget melder på antall ønska deltakere til Nordsjørittet i begynnelsen av desember. I midten av januar får vi vite hvem som får plass. De siste årene har alle som har ønsket, fått plass. Dersom du blir på påmeldt og ikke stiller til start, har vi bestemt oss for at det blir sendt faktura for påmeldingskontigenten. Dette gjelder ikke ved sykdom. Det er mulig å gi plassen videre, men det bør skje i god tid før juni.