Klubbhus

Utleie klubbhus

Klubbhuset har plass til ca. 40 personer. Her har vi et kontor og et godt kjøkken med oppvaskemaskin, komfyr og dekketøy.

I tillegg til å dekke idrettslagets egne behov, skal huset leies ut til medlemmer til møter og private arrangement. Dersom du ønsker å leie huset tar du kontakt med

Mam Frafjord   Mob: 472 77 941

I uke dagene er leien av bygget kr. 300 for medlemmer. Dette gjelder også for medlemmer som har verv i idrettslaget. For ikke medlemmer er prisen kr. 600,-

I helgene (fredag, lørdag og søndag) er leien av bygget kr. 500 for medlemmer og medlemmer som har verv i idrettslaget. For ikke medlemmer er prisen kr. 1.000,-

NB! Husk at når du forlater klubbhuset skal du ha ryddet etter deg!