Dirdalhallen AS – styre/kontaktinfo

 

Dersom du har spørsmål kan du kontakte noen i styre eller sende mail til dirdalhallen@gmail.com

Styret

Ole Bringeland                    916 53 888

Trond Kjetil Samslått         902 06 668

Aina Kolnes Espeland       994 56 065

Kjartan Gilje                        988 13 668

Arny Skjæveland Gilja       951 29 565   ( utleie)

Wenche Øvstebø                90072908