Påmelding alderbestemte lag fotballsesongen 2021

Det er klart for påmelding til neste års fotballsesong. Frist for påmelding er 20. januar 2021 (NB for ungdommer er fristen 10. januar 2021). Det viser seg alltid at det er mangel på lagleiarar og trenarar. Ver derfor vennleg å sei frå dersom du kan bidra med eit eller anna. Det gjer jobben for oss som sit i styret svært mykje enklare. Dersom fleire melder seg, er det fullt mogleg å dele på oppgåver, slik at arbeidsoppgåvene blir færre. Om de det ikkje ser syn på å trene ungane kvar veke, men ser at det kan la seg gjere om de slepp unna med annan kvar veke, skriv de det i det nedste tekstfeltet. De må dessverre ta dykk tid til å fylle ut fleire skjema om de vil melde på fleire sysken.

Ønsker dere å være trener, men føler dere mangler kunnskap eller er usikker på hvordan dere organisere treing for barn; skriv da også dette inn i det nederste tekstfeltet at dere ønsker trenerkurs/aktivitetslederkurs (tekstfeltet kommer frem dersom dere hykker av at dere kan påta dere lederansvar).

Idrettslaget er avhengig av dugnadsinnsats frå foreldre. Dersom de melder barna dykkar på ein aktivitet, seier de samstundes ja til å delta på dugnader.