Håndball

Prøveprosjektet med håndballen legges ned på grunn av lite interesse.