Minivolleyball

Hei
Er det interesse for at vi i Dirdal il skal starte volleyball for barn i alder 5/6 år og oppover?

Vi har søkt om støtte til dette prosjektet gjennom volleyballforbundet og har nå mottatt baller og longnett og annet div. utstyr så blir brukt til mini volleyball.
Denne støtten inneholder også gratis trenerkurs der kretsen stiller med instruktør i hallen.(min 6 pers).
Krav for å bli trener : minimum alder 14 år og politiattest.

Trener trenger ingen erfaring med volleyball da mini volleyball er veldig basis, inndelt i 4 nivåer: 3 spillere på hvert lag, bane på ca4,5*4,5m/6,0*6,0M høyde på nett på 2,0m.
Nivå 1 (5-6): Kaste og gripe ball der tredje kast skal over nett. Serve så nære nett at spiller klare kaste ball over.

Litt mer innføring av slag, serve og regler for hvert nivå der nivå 4 er tilnærmet vanlig volleyball her skal du ikke berøre nett.

Her er noen linker med mer info og film:
https://volleyball.klubb.nif.no/barn/Sider/HvaErVolleyball.aspx
https://volleyball.klubb.nif.no/barn/Sider/Film.aspx
https://volleyball.klubb.nif.no/Sider/Minitreneren.aspx

Dersom det er interesse ser jeg for meg at vi starter opp okt/nov.

Meld interesse til Pål Ravndal: paravnd@online.no.