Dalarittet 2016

Dalarittet 2016 er under planlegging.

Det blir nok arrangert i løp av september måned.

Kommer med endelig dato om noen uker