Justert regler i treningsrommet

Hei

Fra og med i dag gjelder nye juster regler per 03.06.16 for den som skal trene i treningsrommet.

Trykk vider får å se de nye reglene. Reglene blir også hengt opp på treningsrommet i løp av helgen.

Det som hovedsakelig har blitt endret på er bruken for de mellom 13 og 18 år. (Bruken har blitt strammet litt inn.)

De som er mellom 13 og 15,99999 år må ha foreldrene med når de trener i treningsrommet og da helst med inn. Eventuelt kan foreldre sitte på tribunene slik at de har oversikt/kontroll på den som trener.

For de som er mellom 16 og 17,9999 år har det blitt KRAV om at en må ha med seg en over 18 år når en skal trene. Det vil si at den over 18 år bestemmer treningstiden, for når han/hun går hjem må de mellom 16 og 18 år gjøre det samme.

For noen kan det nok bli litt vrient å få kabalen til å gå opp slik at en finner folk å ha med seg. Aldersreglene er utelukket satt på grunn av sikkerheten for den som trener. Men Dirdal Idrettslag kan gi dispensasjon dersom de foresatte påtar seg det fulle og hele ansvaret for at deres ungdom trener alene i treningsrommet (denne dispensasjon gjelder kun for de mellom 16 og 17,9999 år).

Ønsker en å benytte seg av dette tilbudet må en printe ut arket under «trening på eget ansvar i treningsrommet», få minimum 1 av foreldrene å skrive under og sende/levere til Geir Helge Sirekrok. Da enten via postkassen eller via e-post (ghs@prefabdesign.no.)

 

Dette første året har det våre litt forskjellig oppfatninger på hvordan bruken for de under 18 år skal være, så nå for vi se om dette blir litt klarer med de nye reglene.

Vi kommer til å ta en del stikkontroller fremover og se om dette blir overhold.

 

Regler for bruk av treningsrommet

Trening på eget ansvar i treningsrommet