Dirdal IL sin mobile grill

Dirdal Idrettslag har en mobile grill som vi leier ut gratis til personer, lag og bedrifter i dalen og dalene rundt.

Når grillen ikke er ut leid skal den stå under tribunen (til vi finner en bedre plass)

NB ønsker dere å låne grillen må dere gi beskjed til Mam Frafjord (472 77 941) han har kontroll på når den er utleid og når den er ledig.

Dere må komme og hente grillen selv og lever den tilbake etter bruk slik at den er klar for neste mann.