Dugnadsstatuetten 2016

Dirdal Idrettslag vil gratulere alle medlemmer og alle andre sambygdinger, som har lagt ned noen/mange av de 13 000 dugnadstimen det gjekk med for å bygge den flotte hallen.

Gjesdal Kommune har tildelt Dugnadsstatuetten 2016 til dugnadsgjengen til Dirdalhallen og dugnadsgjengen til Gjesdal Idrettslag som sto for oppføring av det nye klubbhuset deres.

Dere kan lese mer på linken til Gjesdal Kommune sin hjemmeside.