Oppstart treningsrom i Dirdalhallen mandag den 17. august

002Hei

Treningsrommet i Dirdalhallen starter opp mandag den 17. august.

Tor Inge stiller som instruktør på mandagene mellom kl 19:.00 – 21:00 (fra og med den 17.) Så lurer dere på hvordan de forskjellig apparatene fungere er det greit å komme innom da.

I denne forbindelse stiller det også opp enn i fra styret i Dirdal IL eller hallstyret, som registrerer nye bruker av trimrommet samt deler ut nøkkelkort.

Tilbudet med instruktør og utdeling av kort på mandager, holder vi på med i 4 – 5 uker i første omgang så for vi se litt på behovet vider.

 

Litt info om bruken:

En må være 13 år for å bruke treningsrommet.

13 – 15 åringer går under foreldrene sitt abonnement (1 stk per 1 stk foreldre) og foreldrene må være med når de skal trene.

16 – 18 åringene går også under foreldrene sitt abonnement (1 stk per 1 stk foreldre), men de må ha med seg en over 18 år når de skal trene (trenger ikke være foreldrene).

Når en har fått nøkkelkortet og betalt måned, halv år eller 1 års abonnement er i utgangspunktet bruken ubegrenset.

Treningsrommet er aldri stengt for den som har abonnement.

Litt info om priser:

Ikke medlemmer:

  • kr 2400 pr. år
  • kr 1400 pr. halv år
  • kr 250 pr. mnd.

Aktive medlemmer:

  • kr 2000 pr. år
  • kr 1200 pr. halv år
  • kr 250 pr. mnd.

Så har vi et spesialtilbud rettet mot «utvandret dalafolk» som kommer hjem i ferier og slikt.

De aktuelle kan betale kr 500 pr. år og bruke treningsrommet når de er hjemme i dalen.