Valg av styrerepresentanter

Valgkomiteen er ei kvinne i manko i forhold til å skaffe nok nye representanter som skal erstatte de som går ut av styret den 28. januar.

Vi håper noen melder seg slik at vi kan forsett arbeide med å aktivisere innbyggerne i Dirdal og dalene rundt.

Er dere interessert, kan dere gi beskjed til Geir Helg, Mam eller Tonje.