Overtrekksdrakter

Dei fleste som bestilte overtrekksdrakt innan fristen 8. mars, har nå fått levert drakta. Dersom andre er interessert i å kjøpe drakt, tek me opp ei tilleggsbestilling. Ny frist er 24. april.

Bestilling