Husk årsmøte på torsdag kl 19:30

Saksliste

Åpning av møte

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av to personer som kan undertegne referatet

Godkjenning av saksliste

Årsmelding 2013

Rekneskap 2013

Budsjett for 2014

Medlemskapskontingent

Diskusjon om videre finansiering av kunstgras

Innkomne forslag (må leveres til styret innen 24. januar)

Valg

Trekning scoringsklubben

Eventuelt

Servering av kaffi og wienerbrød

Vel møtt!

Styret