G14 informasjon ekstra trening sirkeltrening

Hallo det er muligheter G14 og G15 og trene frivillig sirkeltrening sammen med G11 og G12 i gymsalen på følgende dager

Tirsdager fra klokken 1730 til 1830

Fredager fra klokken 1715 til 1830

Minne på at det er Krik og Fredagstreff på fredager.

Dere får holde dere informert med Eirik Frafjord og Renate angående endringer.