G14 informasjon

Trening utgår mandag den 2september pga skoletur til Shetland