Leige av gymsal skuleåret 13/14

Dersom de ønsker leige gymsalen til laget dykkar det neste skuleåret, kan de senda søknad til Arny innan 19. august.

Epost: arny.skjaeveland.gilja@gjesdal.kommune.no eller dirdaladm@gjesdal.kommune.no.