Haustdugnad

Det blir haustdugnad 31. august kl. 10

På programmet står klipping av skråninger, utjamning av grus på parkeringsområde, stabbesteiner mot banen og diverse anna. Det er sendt ut sms til dei som er sett opp til å vere med. Men om andre har lyst og høve til å vere med, set me pris på det.