Dommarliste for aldersbestemte lag

DommerUnder finn de link til dommeroppsettet for kommande sesong. De finn også ei liste med telefonummer til dei oppsette dommarane

Dommaroppsett heimekamper Dirdal IL 2013

Telefonliste dommarar