Dugnadslister for 2013

Styret i Dirdal Idrettslag har bestemt at det skal settes opp lister på alt dugnadsarbeidet som skal gjøres. Dette for at arbeidet skal fordeles mellom idrettslagets medlemmer i større grad enn før. Vi viser til at alle som meldte på barn til aldersbestemte lag, trampett og lekeparti også krysset av for at dere var klar over at dere kunne bli pålagt dugnadsarbeid i løpet av året. Alle familier og aktive i fotball, trim, ski, sykkel, dart og styrkerom er satt opp på hver sin dugnad. Dere må selv bytte innbyrdes hvis oppsatt dugnad ikke passer. Men husk å sende en melding om byttet til personen som har informert dere om dugnaden pr SMS.

Vi har satt opp lister for fire dugnader, en vårdugnad på anlegget, 2 varetellinger på Joker og en høstdugnad. Det blir en ekstra varetelling i april fordi butikken skal gå over til automatisk bestilling av varer fra grossist.  Idrettslaget har også ansvar for salget på 17.mai. Det kommer egne lister på dette senere. Dommerlister og liste over hvem som skal stå for salg i bua under hjemmekampene kommer også etter hvert.

Hvis noen ønsker å stille opp på dugnader, selv om dere ikke står på lista, er dere selvfølgelig hjertelig velkomne! Det er heller ingenting i veien for at barna er med på dugnader på fotballbanen.

Klikk på link under for åpne dugnadsliste.

Dugnadsliste 2013

Styret i Dirdal Idrettslag.