Invitasjon til Stavløpet

Me har fått invitasjon til Stavløpet som er sundag 17. februrar. Felles påmelding via Kjell Terje, mob 95752267.

Invitasjon til Stavløpet