Årsmøte

torsdag 31. januar 2013 kl. 19.30 i Klubbhuset

Saksliste:

Opning av møte

Val av møteleiar

Val av referent

Val av to personar som kan underteikne referatet

Godkjenning av saksliste

Årsmelding 2012

Rekneskap 2012

Budsjett for 2013

Medlemskapskontingent

Vedtak av lovnorm

Informasjon om etablering av Dirdalhallen AS

Innkomne forslag (må leverast styret innan 25. januar)

Val

Trekning scoringsklubben

Eventuelt