Jenter 10

Denne vekå blir det trening på tirsdag, i plassen for torsdag. Same tid, 17.00-18.30

-Karianne