Gutt 10 år til Egersund

Gutt 10 år fikk en ledig plass i Bendit cup, Egersund Søndag 23 september.  Vi velger å delta på denne da det var stor oppsltning om dette. Kjøring ordner foreldre med selv. For de som ikke kan være med av foreldre må dere avtale med andre som reiser ned. Kampene spilles kl. 11, kl. 12 og kl. 13. 

PS!  Det bli trening på grusbanen fremover siden grasbanen er i dårlig forfatning! Husk grussko.

Asle