Utleie av gymsal og garderober skoleåret 2012/13

Følgende informasjon er å finne på nettsida til Dirdal skule:

Lag, foreninger og privatpersoner som ønsker å leie gymsal og garderober skoleåret 12/13, må sende skriftlig søknad eller mail til skolen innen 18. august.

Leietaker må være over 18 år.

Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Arny S. Gilja

51611880

dirdal.skole.@gjesdal.kommune.no

arny.skjaeveland.gilja@gjesdal.kommune.no.

Lagledere for de ulike lagene i idrettslaget sørger selv for å sende søknad til Arny

Herbjørn