Nytt fra styret

Da var endelig den nye nettsida på plass. Bjarte Minde som har laget siden har gjort en solid jobb. Nettsida skal fra nå erstatte den årlige utgivelsen av programbladet. Vi håper nå at sida blir flittig brukt av lagledere, foreldre og andre interesserte. Det vil som før bli tilrettelagt for å opprette diskusjonstema. Foreløpig er ikke dette klart enda. Vi håper også å få slippe bruk av lapper, utlevert på skolen, som påmeldingsskjema i fremtiden. Foreldre og barn skal kunne melde seg på ulike aktiviteter via denne nettsiden. Vi satser også på at vi skal kunne gjøre ulike bestillinger av drakter og lignende via denne siden. Kanskje best av alt er kalenderen hvor lagledere kan legge inn treningstider og kamptidspunkt. Ledere og styret vil automatisk få tilgang til å legge inn nyheter på denne siden. Magnus har allerede holdt et kurs for mange av oss. Det var dessverre mange som ikke stilte opp på dette kurset. Men det er lagt ut en framgangsmåte for å legge inn hendelser i kalenderen.  Det vil etter hvert også bli lagt ut hvordan man skriver et nytt innlegg. Dersom andre ønsker å bidra med innlegg send en epost til dirdalil@gmail.com så ordner vi tilgang.

Jeg ønsker å poengtere det Magnus sa om bruk av dialekt på siden. Det ser uprofesjonelt ut.  Skriv derfor enten bokmål eller nynorsk. Det ser mye bedre ut.

Vi skylder våre sponsorer en stor takk. De støtter oss med kjøp av reklameplass på overtrekksdrakter, spillerdrakter, skiltreklame bak tribune og langs gjerdet på fotballbanen. Vi har også håp om å få solgt reklameplass i venstre marg på denne nettsiden. Det vil derfor være svært viktig at nettsiden blir brukt aktivt. Vi ber interesserte kjøpere sende epost til dirdalil@gmail.com

STØTT VÅRE SPONSORER – DE STØTTER OSS!

Dugnader

Takk også til alle som stiller opp på dugnader. Driften av idrettslaget avhenger av at medlemmene stiller opp på dugnader som våropprydding, annet vedlikehold av bygg og anlegg, salg i bua, grøtkoking, loddsalg, juletrehogst og andre inntektsgivende arbeid.

Vi ønsker likevel å henstille alle medlemmene til bli litt mer positive til forespørsler om dugnader ved første anledning. Jobben må som regel utføres uansett. Det er fryktelig krevende å mase på folk. Dersom alle er med og tar i et tak blir det også kanskje lettere for folk påta seg verv i idrettslaget – ved at oppgavene ikke bare utføres av styret og lederne. Aktive deltakere og foreldre må huske at idrettslagets inntekter ikke kommer av seg selv. Husk også på lederne som stiller opp for deres barn opp til flere dager i uken.

Ledere

Den kanskje aller viktigste jobben gjør alle de frivillige laglederne idrettslaget. Tusen takk til alle dere som stiller opp som ledere!

Har du lyst til å bli trener eller dommer? Om du ser et behov for dette, men føler at kunnskapene skorter kan du ta kontakt med et styremedlem så ordner vi med en påmelding på kurs. Idrettslaget dekker utgiftene til kurset.

 Vi kan tilby påmelding i følgende kurs: dommerkurs, aktivitetskurs, trener kurs

         Bli med å ta i et tak, idrettslaget trenger alltid flere frivillige!

Aktivitetstilbud 2012

Fotballsesongen er allerede i gang. A-laget ligger fortida midt på tabellen. Under fotballfanen øverst til venstre kan dere klikke dere inn og få en presentasjon av de ulike laga.

Skigruppa

Som medlem av skigruppa har man mulighet for melde seg på høydepunkt som Sesilåmi og Stavløpet.

Sykkelgruppa

Sykkelgruppa har fra den ble startet i 2010 tilbudt plasser i i Nordsjørittet. Gruppen har som mål og etter hvert få arrangert flere faste fellestreninger. Nytt av året er et treningstilbud for barn over 10 år, som arrangeres en gang i uken.

Dart

For utenforstående ser dartgruppen ut til å være en sosial arena for middelaldrende og eldre mannfolk. Men kanskje betyr den interne konkurransen mer enn man tror?

Styrkerom

Alle medlemmer har tilgang til styrkerommet i underetasjen på klubbhuset

Step/aerobics

Step for damer i gymsalen tilbys to ganger i uken fra høst til vår

Trampett og lekeparti

Trampett og lekepartisesongen er avsluttet. Men vi satser på å få starte opp igjen til høsten

Andre sportsarrangement

I løpet av året arrangeres Daladagen med sykkelløp og kåring av dalens sterkeste. De trofaste sliterne Årstein og Roald har igjen startet opp 4-løpserien for barn. Kanskje er også tiden inne for igjen å arrangere i det minste et motbakkeløp i løpet av sommersesongen for voksne. Vinterstid bør vi få til klubbmesterskap på ski som før i tiden.

Andre arrangement

Som kjent for de fleste arrangeres Skomakargata med juletresalg, grøtsalg og julelotteri siste helga før jul. Trekning i scoringsklubben blir utført på årsmøte.

For styret

Herbjørn Gilje