Styret

Styremedlemmer med oppgavefordeling

Roller Navn Andre roller
Formann Mam Frafjord
Kasserer Kjell Terje Gilje
Sekretær Kenneth Gilje Administrasjon av epostkonto og treningsrom
Styremedlem Anne Jorunn Aanestad Innkjøp og utleie klubbhus
Nestleder Karen Helene Øvstebø Koordinering aldersbestemte lag
Styremedlem Jørgen Brattebø  Treningsrom, web og skjermer i hallen, baneansvarlig
Styremedlem Grete Kalberg  Politiattester, koordinering aldersbestemte lag og utstyr fotball
Styremedlem Tina Hansen Espeland Koordinering treningstider i Dirdalhallen