Daladagen 2012

Søndag 2 September

11: 30 Påmelding

11:30 0-7 år rundt skolen

12:00 7-10 Klasse 2 runder opp kro og ned sykkelsti

3-6 Klasse 1 runde opp kro og ned sykkelsti

13:00 Dalarittet 3 runder rundt kro og trongane. VALGFRI sykkel.

HUSK HJELM!!!

 

14:00 fotballkamp. Felles for barn og voksne. HUSK FOTBALL-UTSTYR! 🙂

12:00 Grillene tennes og bua åpner.

 

VEL MØTT!!

D.I.L